Vårens städdag 6 maj

Städdag 6 maj

Tillsammans i en samfällighet bidrar allas insatser till områdets attraktivitet och
trivsel! Våra årliga städdagar vår och höst, är två av de bästa tillfällena när man
kan dra sitt strå till stacken!
Genom att hjälpas åt att göra vårt område vackert höjer vi både värdet och trivseln för oss
alla och håller nere kostnader för föreningen. Det är också ett trevligt tillfälle att lära känna
sina grannar, efter vi är klara grillas det korv och ges möjlighet att umgås tillsammans!

Någon överraskning för de barn och ungdomar som hjälpt till blir det också!
Vi ser gärna att minst en person från respektive hushåll kan deltaga på städdagen. Man
hjälper till efter kunskap och förmåga – det finns saker att göra för alla åldrar!
Kan man inte vara med på dagen får man istället gärna bidra med 300 kr/hushåll på
bankgiro nedan eller swish som går direkt till vår gemensamma pott! Det är alltså en
investering i oss alla – även dig själv.

Inbjudan kommer i en brevlåda nära dig!