Föreningsstämma 20 april 2023

Välkomna på föreningsstämma 2023 – viktigt att så många som möjligt deltar, viktiga frågor som ska diskuteras som påverkar oss alla på området!
Endast fysisk röst räknas, vill man lämna röst via ombud så tänk på att du kan inte vara ombud för mer än en person
Kallelse kommer ut på mail eller post beroende på vad man angivit!

Vi ses i Spångholmsskolans matsal!