Kontakta oss

KontaktFör att komma i kontakt med styrelsen på Värbyängen via mail kan ni använda kontaktformuläret nedan.

Observera att ni måste ha en giltig epostadress för att vi ska kunna svara er!

Postadress

Värbyängens samfällighetsförening
Box 9
233 02 BARA

Styrelsen


StyrelsenStyrelsen sammanträder cirka 13 gånger per år.

Reflektioner från styrelsens sammanträden läggs ut här på vår hemsida under reflektioner. Här kan du läsa vilka beslut som tagits och följa styrelsens arbete. Protokoll kan du ta del av efter kontakt med sekreteraren, som svarar för dess arkivering.

Meddelanden och uppdateringar av medlemspärmen kommer läggas ut på hemsidan eller delas ut till fastighetsägare enligt överenskommelse.

Vid årsmötet, som brukar ske till våren, kallas alla medlemmar för att ta beslut som påverkar hela området samt att välja nya styrelsemedlemmar. Styrelsen kan även kalla till medlemsmöte under hösten för att lämna aktuell information och få in synpunkter från medlemmarna.

Kontaktpersoner styrelse

Namn och roll

Ansvarsområde

Address

Telefon

Mikael Rydell – Ordförande Energi / IT / TV och bredband 108 076-695 32 84
Karin Knudsen – V.Ordförande & Kassör Medlemsavgifter / Autogiro / Bokföring / Posthantering 95 073-509 30 92
Charlotte Storm – Sekreterare Informationshantering / Hemsidan / Protokollansvarig / Sammankallande 83 070-834 89 86
Henrik Ohlsson – Ledamot 1 Miljöhus, taggar, avfallshantering, nyckelansvarig, kameraanläggning 79 073-960 37 33
Marcus Seifert – Ledamot 2 Hårda ytor / Vår & höststädning  / Bevakning / Uthyrning 74 070-828 05 80
Semir Ramic – Suppleant 1 Värme-, vatten-, ventilation och avloppsanläggningar / Teknik och underhåll 90
Sven-Erik “Bille” Åkerstrand – Suppleant 2 Grönområdet och maskinparken 145 076-869 52 11
Jan Knudsen – Suppleant 3 Värme-, vatten-, ventilation och avloppsanläggningar / Teknik och underhåll / Underhåll av tekniska utrymmen 27 +45 613 302 42

  Skicka förfrågan till

  Namn (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Back to Top