Kontakta oss

KontaktFör att komma i kontakt med styrelsen på Värbyängen via mail kan ni använda kontaktformuläret nedan.

Observera att ni måste ha en giltig epostadress för att vi ska kunna svara er!

Postadress

Värbyängens samfällighetsförening
Box 9
233 02 BARA

E-post
info@varbyangen.se

Styrelsen

StyrelsenStyrelsen sammanträder cirka 13 gånger per år.

Reflektioner från styrelsens sammanträden läggs ut här på vår hemsida under reflektioner. Här kan du läsa vilka beslut som tagits och följa styrelsens arbete. Protokoll kan du ta del av efter kontakt med sekreteraren, som svarar för dess arkivering.

Meddelanden och uppdateringar av medlemspärmen kommer läggas ut på hemsidan eller delas ut till fastighetsägare enligt överenskommelse.

Vid årsmötet, som brukar ske till våren, kallas alla medlemmar för att ta beslut som påverkar hela området samt att välja nya styrelsemedlemmar. Styrelsen kan även kalla till medlemsmöte under hösten för att lämna aktuell information och få in synpunkter från medlemmarna.

Kontaktpersoner styrelse

Namn och roll

Ansvarsområde

Address

Telefon

Mikael Rydell – Ordförande Energi / IT / TV och bredband 108 0766-953284
Peter Djerfi – V.Ordförande Värme-, vatten-, ventilation och avloppsanläggningar / Teknik och Underhåll 126 0709-404171
Kent (Kalle) Larsson – Kassör Medlemsavgifter / Autogiro / Taggar / Bokföring 117 0704-710046
Henrik Ohlsson – Sekreterare Informationshantering / Styrelseprotokoll / Sammankallande / Hemsidan 79 0739-603733
Marcus Seifert – Ledamot Hårda ytor / Vår & höststädning  / Bevakning 74 0708-280580
Andreas Ljung – Suppleant 1 Miljöhus och avfallshantering 176 0709-946132
Sven-Erik “Bille” Åkerstrand – Suppleant 2 Grönområdet och maskinparken 145 0768-695211

  Skicka förfrågan till

  Namn (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Back to Top