Styrelsen informerar

Hej!

Den nya kassören har nu fått tillgång till banken och har sett över autogirodragningen för föregående månads samfällighetsavgift. Vi kan nu meddela att det kommer bli dubbel dragning av avgiften den 30/6 för de som inte har betalt manuellt under juni månad och har autogiro.

Vi vill även informera er om att fotbollsplanen kommer vara ur bruk under 2 månaders tid start nu i juni. Planen är i dåligt skick och det har tidigare beslutats om att planen ska göras rak samt dräneras om vilket påbörjas under de närmsta dagarna.

Utöver ovanstående vill vi i styrelsen tacka för ert tålamod under den tid det har tagit och kommer att ta för att få alla delar på plats som sker i samband med inröstning av nya styrelsemedlemmar.

Ha en riktigt härlig sommar!

Med vänlig hälsning

Styrelsen