2021-02-17 Underhållsarbete Fiber av Sydantenn

Onsdagen 17/2 kommer Sydantenn göra ett underhålls arbete på fibern mellan 05.00 – 07.00. Detta innebär att TV och internet inte fungerar under denna tid. När arbetet är klart kan en omstart av sin egna utrustning eventuellt behövas. Gör i så fall enligt nedan:

1. Dra ut strömkabeln från routern.
2. Dra ut strömkabeln från CPE’n/tjänstefördelaren.
3. Sätt tillbaka strömkabeln till CPE’n/tjänstefördelaren.
4. Vänta 15 minuter.
5. Sätt tillbaka strömkabeln till routern.
6. Internet borde fungera igen inom 15 minuter.