Postboxar Värbyängen

Från och med 1 februari 2024 slutar Postnord med uppdrag från statliga Post- och telestyrelsen att dela ut post i brevlådor intill de egna tomterna.

Föreningen har i avvaktan på en lösning grundad i anläggningsbeslut ordnat postboxar till samtliga boende som är placerade på våra miljöhus. Man har postbox på det miljöhus man har tagg till.
Alla äger sin egen postbox men vi hoppas vi gemensamt kan hjälpas åt att se till att de inte förstörs eller på annat sätt felanvänds.

På stämma 2024 ska vi diskutera vidare om anläggningsbeslut samt evt övervakning mm av boxarna!

Nycklar

Alla har fått vars 3 nycklar, skulle man bli av med nyckel/nycklar kan man skaffa nya via styrelsen som man bekostar själv, kontaktperson för detta kommer inom kort.

Mindre paket

Vi postboxarna finns också större boxar för mindre paket – dessa är märkta med Miljöhus nr samt Paketbox 1 eller 2.
Vid leverans av paket lägger Postnord nyckeln till ”paket postboxen” i
hushållets enskilda postbox. När man hämtat sitt paket i ”paket postboxen” låser man postboxen efter sig och lägger tillbaka nyckeln genom paketboxens brevinkast!

Tidningsbud mm

Vissa saker kan fortfarande delas ut i den egna postlådan vid tomten (ex tidning mm) men hur man vill detta hanteras är ngt man måste föra dialog med själv med respektive företag/utdelare.