Höststädning 26 augusti

Tillsammans i en samfällighet bidrar allas insatser till områdets attraktivitet och
trivsel! Våra årliga städdagar vår och höst, är två av de bästa tillfällena när man
kan dra sitt strå till stacken!

Genom att hjälpas åt att göra vårt område vackert höjer vi både värdet och trivseln för oss
alla och håller nere kostnader för föreningen. Det är också ett trevligt tillfälle att lära känna
sina grannar, efter vi är klara grillas det korv och ges möjlighet att umgås tillsammans!
Någon överraskning för de barn och ungdomar som hjälpt till blir det också!
Vi ser gärna att minst en person från respektive hushåll kan deltaga på städdagen. Man
hjälper till efter kunskap och förmåga – det finns saker att göra för alla åldrar!
Kan man inte vara med på dagen får man istället gärna bidra med 300 kr/hushåll på
bankgiro nedan eller swish som går direkt till vår gemensamma pott! Det är alltså en
investering i oss alla – även dig själv.

Bankgiro för 300 kr – 5827-1271 eller Swish 123 660 00 27 (Ange husnr vid betalning)
OBS! Vänligen fyll i talongen längst ned och lägg den i hus 90:s brevlåda (Semir
Ramic) senast fredagen 11 augusti. Vi behöver er anmälan i tid för att kunna planera,
göra inköp av material men också mängden korv, bröd och dryck.

Hålltider 26 aug
09.00 – Samling vid traktorgaraget (gavel till hus 94).
13.00 – Grillarna tänds och sedan klara för dagen
(finns det fler uppgifter kan de som vill och kan stanna kvar)