Motion till stämman 2024? Senast sista feb!

Nytt år nya tag- i april är det åter dags för föreningsstämma. Vill man som medlem lämna in en motion som ska tas upp på stämman måste den vara styrelsen tillhanda senast sista februari enligt våra stadgar!
Datum och mer info om bla städdag och stämma kommer inom kort!