Spolning på området

Imorgon den 15/12 och de kommande 2 till 3 veckorna kommer det förekomma spolning i våra gemensamma rör på området. Det innebär att en spolbil kommer befinna sig på området under dagtid cirka kl.7.30-16 under arbetsdagar vilket kan påverka trafik in och ut på området. När spolning genomförs kan det förekomma ljud från detta i fastigheterna men inget som ska störa i någon större utsträckning då spolningen inte sker så nära inpå husen.

Tänk på att informera barnen på området att inte vara i närheten av dessa fordon samt att de håller ett gott avstånd till de brunnar som rören går ner i för att undvika eventuella olyckor. Där kommer finnas arbetare på plats men det blir säkrare om man har både hängslen och livrem.

Styrelsen