Sophanteringen under jul och nyår

Under jul och nyår blir det altid extra av allt när det gäller vår sophantering. Därför har det beställts extra tömningar samt extra kärl under den här perioden för att försöka möta behovet.

Kom ihåg att källsortera enligt de beskrivningar som finns i miljöhusen. Påminn gärna även era barn genom att till exempel gå en runda med dem till miljöhuset och förklara vad som ska vara var. Sorterar vi rätt kan mer återvinnas för en bättre miljö för framtiden!

Med vänlig hälsning

Styrelsen