Solitärbin i sandlådor

Anticimex har idag inspekterat de bin som påpekats finns i en del sandlådor. De konstaterar att detta är Solitärbin. De är ofarliga, utan gadd och bor ensamma i en håla i sanden. Det är med andra ord ingen risk för stick när man befinner sig i sandlådan.