Rökförbud på föreningens lekplatser

Tänk på att från den 1 juli 2019 är det rökförbud på alla lekplatser i föreningens område. Enligt lag (2018:2088)