Information gällande fotbollsplanen

Styrelsen har upptäckt brister i arbetet med fotbollsplanen. En dialog förs med entreprenören och styrelsen har inte för avsikt att betala fakturor för arbetet förrän planen är anlagd enligt beställning.