Att tänka på vid flytt!

Försäljning av fastighet

Vid försäljning ska du fylla i blanketten ”Ägarbyte” och lämna till kassören i styrelsen. Tänk på vid försäljning att

  • Överlämna nyckel till vattenkran (biltvätt)
  • Samfällighetens brandsläckare med skum ska stanna i fastigheten
  • Återlämna taggar (2) angående miljöhus för omprogrammering till ansvarig i styrelsen för miljöhusen.
  • Avsluta autogirot
  • Lämna in ifylld blankett ”Ägarbyte” (hittas under ”Filer”)