Angående autogirodragning idag 30/6

På grund av problem med access till bank samt att bankgirocentralen hade tekniska problem blir månadens autogirodragning försenad med en dag. Dragningen kommer alltså att ske imorgon den 1/7 istället för idag den 30/6 om inga fler tekniska problem uppstår. Fortsättningsvis kommer dragningen att ske den siste i varje månad som tidigare.

Vi från styrelsen tackar för ert tålamod och önskar er en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen