Plantering ut med Värbyvägen

Idag den 13:e november kommer det att påbörjas ett arbete med att plantera växter utmed Värbyvägen. Planteringen kommer att ske på föreningens mark där den gränsar mot kommunens område.

Syftet med detta arbete är att höja utseendet på vårt område. Hösten är en bra tid på året att utföra denna typ av arbete.

Styrelsen