Pågående markarbeten

I vårt kontinuerliga arbete med att komplettera markytor med dränering utförs nu under vecka 18, ett system längs baksidan hus 169-184.

Mvh Styrelsen